Autismegeleidehond

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat honden een positief effect kunnen hebben op kinderen met autisme. Dit geldt in versterkte mate als de honden speciaal getraind zijn. Kinderen met autisme met een dergelijke hond hebben minder stress, kunnen zich beter concentreren en maken gemakkelijker contact met hun omgeving. De aanwezigheid van een stabiele en rustige hond vermindert vaak ook de angst of driftbuien van het kind.

De autsimegeleidehond kan extra worden getraind op specifieke vaardigheden. Dit kan deels door de trainer van Canine Company, maar voor een deel ook zeker door de ouder(s) zelf. Zo kan de hond het kind af leiden van bepaald gedrag, door een grappig trucje te laten zien, met zijn neus het kind aantikken of zijn kop op schoot leggen.

 

 

IMG_9572     1558401_607129056028397_124873032_n

 

Comments are closed.